Doučovanie Slovenčiny 3.Ročník ZŠ

Doučovanie Slovenčina 3.Ročník Základných škôl čítanie s porozumením nácvik pravopisu rozlišovanie slovných druhov   Vhodné a určené: pre deti, ktoré majú problémy s čítaním – nemajú o to ani záujem nezískali istotu pri používaní vybraných slov v diktátoch nie sú zorientovaný v rozlišovaní jednotlivých slovných druhov a nevedia ich správne v textoch rozlišovať

Lesson tags: Doučovanie Slovenčiny, Doučovanie Slovenského Jazyka