Klub detí – krúžky, družina, prázdniny:

Klub detí – krúžky:

DIVADELNÝ V ANGLIČTINE:

ZAMERANIE:

 • aktivovať rozprávanie po anglický v zmysluplných dialógoch
 • rozvíjať slovnu zásobu so zreteľom na jej požiadavky v škole
 • prirodzené si osvojovať gramatické štruktúry bez akéhokoľvek bifľovania
 • a hlavne  zabaviť sa, oddýchnuť, zrelaxovať, a získať sebadôveru vo vystupovaní na verejnosti

ČITATEĽSKÝ:

ZAMERANIE:

 • podporiť a zaktivizovať záujem o čítanie
 • zvládnuť metodiku – techniku plynulého čítania (vyhnúť sa tzv. dvojitému čítaniu)
 • zaktivizovať porozumenie prečítaného textu – rozvíjať kritické myslenie
 • rozvíjať slovnú zásobu (čo prispeje k lepšiemu písaniu diktátov)
 • zabaviť sa aktivačnými hrami, dramatizáciou textu
Cenník - krúžky
Varianty časuCena
1 hodina (60 minút)5€
1 mesiac20€
5 mesiacov100€
Platba na účet: SK29 0200 0000 0031 7856 2258
Loading...

KRÚŽKY

Nezáväzný prihlasovací formulár
KURZY ANGLIČTINY V KOŠICIACH
* Potrebné vyplniť pole

Klub detí – družina:

ZAMERANIE:

 • príprava do školy podľa individuálnych potrieb dieťaťa
 • kreatívne aktivity

– indoor
– outdoor

Organizácia
DeňVarianty času
Pondelok - piatok13:00 - 17:0015:00 - 19:0016:00 - 20:00(alebo po dohode s rodičom)
Cenník - družina
Varianty časuCenaCena s občerstvením
13:00 - 17:0020€25€
15:00 - 19:0020€25€
16:00 - 20:0020€25€
Poznámka: 1 hodina - 5€
Loading...

DRUŽINA

Nezáväzný prihlasovací formulárZáujem o pobyt v klube deti


KURZY ANGLIČTINY V KOŠICIACH
* Potrebné vyplniť pole

Klub detí – prázdniny:

Aby škola začala ľahko a bez stresu…

ZAMERANIE:

 • zážitkovou formou zopakovať si a oživiť vedomosti na hladký začiatok školského roka
 • u nádejných budúcich prvákov zaktivovať potrebné zručnosti na úspešné rozbehnutie
 • a zažiť veľa zábavy, veď predsa najlepšia je ŠKOLA HROU
Organizácia
DeňČas
Pondelok8:00 - 17:00
Utorok8:00 - 17:00
Streda8:00 - 17:00
Štvrtok8:00 - 17:00
Piatok8:00 - 17:00
Cenník - prázdniny
Varianty dobyČasCena
Celodenná platba8:00 - 17:0035€
Pondelok - piatok8:00 - 17:00145€
Cena zahŕňa:
 • kvalitnú stravu

- desiatu (s možnosťou výberu)
- obed (s možnosťou výberu)
- olovrant (s možnosťou výberu)

 • celodenný pitný režim
 • záverečne odmeny

Platba za prázdniny

 • číslo účtu  SK29 0200 0000 0031 7856 2258
 • do poznámky uviest meno dieťaťa –  prázdniny

Storno podmienky - pre klienta

 • Ak nastane zrušenie organizátorom zaručujeme 100% vrátenie poplatku
 • V prípade choroby, alebo iných prekážok pre absolvovanie prázdnin dieťaťa bude vám vrátená suma, po odpočítaní dní, v ktorých bolo dieťa na aktivitách počas prázdnin
 • V pripade nečakanej zmeny z vašej strany, ktorá nedovolí dieťaťu nastúpiť na aktivitu vám umožníme presunúť platbu na iné prázdniny alebo klub detí
Loading...

PRIHLÁŠKA NA PRÁZDNINY

Nezáväzný prihlasovací formulár

KURZY ANGLIČTINY V KOŠICIACH
* Potrebné vyplniť pole