Doučovanie Slovenčiny 3.Ročník ZŠ

Doučovanie Slovenčina 3.Ročník Základných škôl čítanie s porozumením nácvik pravopisu rozlišovanie slovných druhov   Vhodné a určené: pre deti, ktoré majú problémy s čítaním – nemajú o to ani záujem nezískali istotu pri používaní vybraných slov v diktátoch nie sú zorientovaný v rozlišovaní jednotlivých slovných druhov a nevedia ich správne v textoch rozlišovať
Čítať ďalej

HTML Basic

Formals education occurs in a structured environment whose explicit purpose is teaching students. Usually, formal education takes place in a school environment with classrooms of multiple students learning together with a trained, certified teacher of the subject.

Čítať ďalej

Create your App

Formal education occurs in a structured environment whose explicit purpose is teaching students. Usually, formal education takes place in a school environment with classrooms of multiple students learning together with a trained, certified teacher of the subject.

Čítať ďalej