Metodika výučby

METODIKA VÝUČBY ANGLIČTINY

Metodika výučby

Vychádza z metódy IMITUM, ktorej základom je, že študenti od prvej hodiny

  • počúvajú a hovoria
  • nové informácie sú vždy spojené s obrázkom, zvukom príbehom
  • študenti sú vedení k aktívnej zložke – tvoreniu otázok
  • podpora metodiky je spojená s využívaním všetkých dostupných interaktívnych pomôcok

METODIKA DOUČOVANIA

metodika využívaná pri našom doučovaní

Vychádzame z týchto overených faktov:

-Povedz mi a ja zabudnem            – Ukáž mi a ja si možno zapamätám               -Zapoj ma a ja pochopím

Tie sú pilierom zážitkového učenia, ktoré nám umožňuje dosiahnuť to prečo k nám dieťa prišlo: jeho úspech a zlepšenie prospechu