Doučovanie Slovenčiny 4.Ročník ZŠ – Košice

Doučovanie Slovenčiny 4.Ročník ZŠ Košice

Informácie o kurze

 • Úrovne: DOUČOVANIE 4. triedy
 • Začiatok kurzu: Počas celého školského roku
 • Počet Hodín: 10h - 20h
 • Doba kurzu: 2.5 - 3 mesiace
 • Počet študentov: 1 - 4 študentov
 • Čas: Podľa rozvrhu a Individuálne
 • Miesto výučby: HRONCOVÁ 3, KOŠICE

Doučovanie Slovenčina 4.Ročník Základných škôl

 • čítanie s porozumením zamerané na prácu s textom, odpovedanie na otázky
 • nácvik pravopisu – vybrané slová, spodobovanie atď.
 • rozlišovanie slovných druhov
Vhodné a určené:
 •  pre deti, ktoré nerozumejú tomu, čo si prečítali, alebo nevedia kde majú hľadať v texte odpovede na otázky
 • napriek tomu, že poznajú vybrané slová naspamäť nevedia to využiť v diktátoch
 • majú problémy v rozlišovaní slovných druhou
 • nevedia uplatniť pravidlá spodobovania
Tag, Hashtag : DOUČOVANIE, DOUČOVANIET DETÍ, DOUČOVANIE SLOVENČINY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 4. TRIEDA, 4 ROČNÍK, DOUČIME SLOVENČINU, 
 

PRIHLÁŠKA NA DOUČOVANIE SLOVENČINY 4.ROČNÍKU

Loading...

PRIHLÁŠKA  NA DOUČOVANIE

Nezáväzný prihlasovací formulár

Základná škola

Stredná škola

Vysoká škola


Ďaľšie informácie

Legenda k prihláške

Vysvetlivky skratiek

 • SJ – Slovenský jazyk

 • M – Matematika

 • PDA – Prírodoveda

 • VLA – Vlastiveda

* Potrebné vyplniť pole
Doučovanie cenník - všetky predmety
Počet detí na doučovaníPočet hodín (čas: 60 minút)Cena pre 1 dieťa
4 deti1050€
3 deti1070€
2 deti1080€
1 dieťa10100€

METODIKA DOUČOVANIA

metodika využívaná pri našom doučovaní

Vychádzame z týchto overených faktov:

-Povedz mi a ja zabudnem           - Ukáž mi a ja si možno zapamätám              -Zapoj ma a ja pochopím

Tie sú pilierom zážitkového učenia, ktoré nám umožňuje dosiahnuť to prečo k nám dieťa prišlo: jeho úspech a zlepšenie prospechu

Doučíme Vaše deti Slovenský jazyk pre 4.ročník ZŠ, tak aby učivo zo slovenčiny porozumeli a vedeli ho naozaj využiť. Vzdelávacie centrum doučí a pripraví deti základných škôl 4. triedy k skúškam a písomkám, tak deti získajú potrebné sebavedomie, keď si budú isté, že Slovenčinu prosto ovládajú.