ANJ ALTERNATIVA

Kurz Angličtiny Pre Začiatočníkov Košice – úroveň A

Úroveň A – vhodná pre tých, ktorí sa s angličtinou stretávajú po prvýkrát 🙂

Kurz Angličtiny Pre Začiatočníkov Košice – úroveň B

Kurz Angličtiny Košice / Úroveň B – vhodná pre tých, ktorí sa vedia zorientovať v používanie slovies

Kurzy Angličtiny Pre Začiatočníkov Košice – úroveň C

Úroveň C je vhodná pre tých, ktorí si potrebujú rozširovať slovnú zásobu

Kurzy Angličtiny Pre Pokročilých Košice – úroveň A

tých, ktorí sa dostali na úroveň komunikácie, v ktorej im nerobí problém používať: SLOVESO TO BE, WAS- WERE, CAN, COULD
PRÍTOMNÝ, BUDÚCI, MINULÝ ČAS

Kurzy Angličtiny Pre Pokročilých Košice – úroveň B

tých, ktorí sa vedia pohodlne orientovať v textoch, s úrovňou- pokročilí A

Kurzy Angličtiny Pre Pokročilých Košice – úroveň C

pre tých, ktorí si potrebujú rozširovať slovnú zásobu náročnými textami